1. Magister Service
 2. Startpagina oplossing
 3. Highlights
 4. Examennieuws

Examennieuws 2023

Dit is de verzamelinformatiepagina over de examens VO/VAVO 2022-2023. Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen in Magister m.b.t. de komende VO/VAVO examens 2022-2023. De meest recente wijziging(en) vindt u steeds bovenaan onder het kopje 'Wijzigingen in documentatie Examinering 2022-2023'.

Ook vindt u hier informatie over trainingen met betreking tot examinering in Magister. En een overzicht met directe links naar alle onderdelen in de Kennisbank > Examens. Om deze documenten te kunnen inzien en/of downloaden, moet u als beheerder geautoriseerd zijn om in te loggen op Magister Service.


Heeft u vragen omtrent de examens dan verwijzen wij u naar het Examenloket.Extra nieuws m.b.t. uitslagdagen

Ga naar Extra examennieuws voor alle laatste informatie over openingstijden op uitslagdagen, de geadviseerde Magister-versie, niet-examen gerelateerde meldingen, urgente meldingen, tips voor uw laatste voorbereiding. De laatste FAQ Examens 2023 vindt u onderstaand bij Wijzigingen.Kennisbank > Examens

Op de Kennisbank > Examens vindt u alle informatie voor het verwerken van de examinering 2022-2023 in Magister. Op de Kennisbank kunt u ook eenvoudig één of een korte zin intypen in de zoekbalk. Dankzij de digitale zoekmogelijkheid worden er meerdere suggesties aan u aangeboden als oplossing over uw zoekvraag. 


De FAQ Examens is nu opgesplitst per hoofdonderwerp. U kunt een volledig samengetstelde FAQ onderaan deze pagina vinden onder Wijzigingen.
Mist u een vraag? Maakt u dan een ticket aan.Trainingen en webinar

Examens VO in Magister 2023

Het webinar stipt hoofdlijnen aan en biedt in combinatie met de handleiding en FAQ’s ondersteuning. 

In dit webinar komen de volgende hoofdpunten aan bod: 

 • Examens inrichten  
 • Hulpmiddelen bij examens 
 • Examenrooster 
 • Digitale examens 
 • Aandachtspunten 

Bekijk hier de terugkijklink.Landelijke cursusdagen

In specifieke examentrainingen worden de onderdelen voor de examinering verdiepend met u opgepakt. Bijvoorbeeld een basiscursus 'Examens in Magister' voor beginnende beheerders of de expert-cursus voor bijzondere situaties in de examenverwerking.  


Voor de Facet M2M-koppeling in Magister kunt u een specifieke onlinetraining van 1½ uur volgen. U leert zelfstandig het plannen en verwerken van digitale examens van Facet via een M2M-koppeling. 


In ‘Proefdraaien Examenuitslagdag gaat u onder begeleiding in de testomgeving van Magister van uw school een uitslagdag nabootsen. Als resultaat weet u precies welke stappen u in de voorbereiding en op de dag van de examenuitslag moet nemen.   


Alle trainingen voor examens met meerdere opties voor data vindt u hier: Landelijke cursusdagen - Magister Training Meldingen en wijzigingen in documentatie Examinering 2022-2023


4 juli Verkeerd vastgestelde N-term Mobiliteit en transport vmbo GL rood. 
            Lees hier welke handelingen u in Magister neemt.

Op 3 juli heeft het CvTE gecommuniceerd dat de N-term Mobiliteit en transport vmbo GL rood te laag is vastgesteld. Dit moet 0,4 i.p.v. de eerder vastgestelde 0,2 n-term zijn. Ook de N-L-tool is aangepast. Voor de volledige toelichting verwijzen we u naar de kopie van de CvTE-mailing aan examensecretarissen, deze is onderstaand bijgesloten.


De N-term moet handmatig aangepast worden. Onderstaand beschrijven wij welke stappen u in Magister moet nemen. 


Heeft u vragen die niet op de Magister-verwerking betrekking hebben? Neemt u dan rechtstreeks contact op via de Examenlijn.


Verwerking in Magister:

N-term wijzigen:

 • Ga naar Leerlingen > Examens > 1e tijdvak > CvTE gegevens;
 • Selecteer vmbo gemengde en theoretische leerweg;
 • Wijzig bij GL Mobiliteit en transport CSPE-ROOD 2023 tijdvak 1 de N-term van 0,2 naar 0,4.


Cijfer berekenen:

 • Ga naar Leerlingen > Examens > 1e tijdvak > Cijfers 1e tijdvak berekenen;
 • Bereken de CE1-resultaten voor vmbo GL voor het vak MOBT.


Uitslag opnieuw berekenen:

 • Voer voor de betreffende leerlingen de slaag-/zakregeling opnieuw uit.


Gewijzigde gegevens naar DUO sturen:

 • Ga naar Leerlingen > Examens > Na uitslag 1e tijdvak;
 • Klik op ‘Accorderen uitkomst 1e tijdvak en uitwisselen met DUO’ en selecteer de betreffende leerling(en).

Voor inhoudelijke vragen kunt u dus rechtstreeks terecht bij de Examenlijn16 juni Cijferlijsten voor vmbo GL-leerlingen met TL-profielen

Sinds versie 6.4.4 hebben we het mogelijk gemaakt om bij GL-leerlingen met TL-profielen op te geven of het GL- of het TL-diploma geprint moet worden.

Voor het diploma gaat dit foutloos, maar bij het printen van de cijferlijsten werden beide lijsten nog afgedrukt.

Vrijdag 16 juni hebben we dit om 14:30 uur opgelost. 

 • Als het vinkje GL-diploma aan staat, wordt nu alleen nog de GL-cijferlijst geprint. 
 • Als het vinkje GL-diploma uit staat, worden nu alleen de cijferlijsten voor de TL-profielen geprint.16 juni Uitslagdag 2023 en aanpassing 2 rapporten

We kunnen terugkijken op een zeer voorspoedige uitslagdag zonder storingen en zonder dat een tussenversie uitgeleverd hoefde te worden.


Deze twee rapporten zijn donderdag om16:30 uur aangepast:

 • Voorlopige cijferlijst vmbo BB model DUO
  Bij leerlingen die cum laude zijn geslaagd, wordt dit nu ook achter het profiel vermeld.
 • Vaststellijst cum laude vmbo GL/TL
  De berekening van het gemiddelde houdt er nu ook rekening mee dat een leerling het vak Nederlands, Engels of maatschappijleer op havo-niveau heeft gevolgd.9 juni Controleer of alle scores van de digitale examens zijn ontvangen

Tijdens het monitoren van de uitwisseling van de examenresultaten met Facet ontdekten wij dat er scores binnen kwamen zonder de examenvariant. Dit is meteen gemeld bij Facet. Het betrof maar een klein aantal scholen en leerlingen.

Facet heeft gisteren hier een oplossing voor uitgewerkt. Als het goed is moeten nu alle scores met examenvariant zijn binnengekomen.


Om te controleren of alle scores met de examenvarianten inderdaad goed geïmporteerd zijn gaat u naar Leerlingen > Examens > 1e Tijdvak > Varianten digitale examens eerste tijdvak.

Hier moet bij alle leerlingen die een digitaal examen hebben gemaakt een variant staan.


Stappen als bij een leerling een score en examenvariant ontbreekt:

 • Controleer of Facet intussen de score opnieuw heeft aangeleverd: Leerlingen > Examens > Resultaten > Scores Facet examens.
 • Of probeer nog een keer de scores op te halen in het scherm Leerlingen > Examens > Overzicht uitwisseling Facet.


In het uiterste geval heeft Facet aangegeven dat in hun csv export bestand de variant wel wordt gevuld.

Heeft u hierover vragen? Maak een ticket aan via Magister Service.6 juni Ga naar Extra examennieuws voor alle laatste informatie over openingstijden op uitslagdagen, de geadviseerde Magister-versie, niet-examen gerelateerde meldingen, urgente meldingen, tips voor uw laatste voorbereiding. De laatste FAQ Examens 2023 vindt u onderstaand bij 14 april.8 mei 2023 De wijzigingen m.b.t. examens in release 6.4.4 leiden niet tot aanpassing van de exameninrichting! Noemenswaardige aanpassingen:

 • Vereenvoudiging voor vmbo GL-leerlingen met TL-profiel:
  Op de detailkaart 'Aanmelding', tabblad 'Examen' is een vakje 'GL-diploma' gekomen. Hiermee geeft u aan dat een vmbo GL-leerling met TL-profiel een GL-diploma moet krijgen in plaats van een TL-diploma. U hoeft dus niet meer de TL-profielen bij de leerling te verwijderen.
  Vereenvoudigd aangeven dat een GL-leerling met TL-profiel een GL-diploma moet krijgen.
 • Examenrooster per locatie printen:
  Veel scholen richten per locatie het examenrooster in. Nu kan ook vanuit het examenrooster per locatie geprint worden.14 april 2023 FAQ Examens 2023 versie 3 (pdf download). Deze pdf omvat alle FAQ Examens 2023 gezamenlijk.


12 april 2023 Korte handleiding hoe diploma's en cijferlijsten aan te passen a.d.h.v. gewijzigde wettekst (inlog vereist).


4 april 2023 Examens inplannen 2023 is gewijzigd. In de pdf is toegevoegd: bijlage van de helpdesk van Facet (inlog vereist).


24 maart 2023 FAQ Examens 2023 versie 2 (pdf download). Deze pdf omvat alle FAQ's Examens 2023 gezamenlijk. 22 maart 2023 13 maart 2023 FAQ Examens 2023 (pdf download)

12 januari 2023 Examens inplannen 2023 (inlog vereist)

pdf
pdf