1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Highlights
  4. Magister Join

Geautomatiseerd toetsresultaten terugschrijven naar Magister

Het overtypen en controleren van toetsresultaten is voorgoed verleden tijd! 

Via Magister Join-Resultaten worden toetsresultaten uit een digitaal toetssysteem naar de cijferadministratie in Magister overgezet.


Hoe werkt de koppeling?

Magister haalt de informatie bijna real-time op. De gegevens uit het toetsingsysteem zijn leidend. 

 

De beoordelaar (docent) gaat in Magister naar Cijfers > Toetsen. Daar selecteert u het vak, de lesperiode en kolom. Uw Magister beheerder heeft de juiste kolommen van de periode al klaargezet met het type OVG of cijfer (tot 1 achter de komma)(zie figuur 1). Er wordt alleen een omschrijving meegeven. Weging en datum geeft de docent in Magister apart aan.

Daarna moet de beoordelaar de gekoppelde toetsresultaten publiceren (zie figuur 2).

Fig.1 Koppelscherm toetsen. Selecteer het vak, de lesperiode en kolom om de gereedstaande resultaten uit het toetssysteem te koppelen.

Figuur 1 Koppelscherm Toetsen. Selecteer hier het vak, lesperiode en kolom om de gereedstaande resultaten uit het toetssysteem te koppelen.


Fig 2 Voorbeeldschaerm na selectie van vak, kolom. Klik, zodra het gewenst is, op 'Publiceren'.

Figuur 2 Dit is een voorbeeldscherm nadat het vak, lesperiode en kolom zijn benoemd. U moet dan alleen nog op ‘Publiceren’ klikken. 


Op het moment van een wijziging van een cijfer in het digitaal toetssysteem wordt het cijfer automatisch ook in Magister gewijzigd. Ook als de docent nog geen kolom heeft toegewezen.


Beschikbaarheid

Magister Join-Resultaten is gereed en wordt op dit moment getest door verschillende digitaal toetssystemen.

 

De resultaatgegevens-koppeling is na uitlevering beschikbaar in de Magister Privacy Manager. Daar activeert de school, die Magister Join-Resultaten afneemt, de koppeling. 


 

Deze resultaatgegevens-koppelingen zijn actief in de Privacy Manager en beschikbaar via Magister Join-Resultaten

Direct aan de slag?

Zo profiteert u vanaf start schooljaar 2023/2024 van Magister Join-Resultaten, er zijn op dit moment 4 koppelingen die actief resultaten met Magister kunnen uitwisselen:


Stap 1. Voor RTTI en TestFox stuurt de RTTI-online beheerder een e-mail naar e.janssen@rttionline.nl om de cijferkoppeling te activeren. Wilt u een ander toetssysteem koppelen met uw Magister-omgeving? Geef dan uw toetsleverancier aan contact op te nemen met Magister via partners@iddinkgroup.nl voor aansluiting op het OneRoster-koppelplatform. Daarna volgt u onderstaand stap 2 en 3.

Voor Revisely stuur de beheerder een e-mail naar jeroen.fransen@revise.ly om de cijferkoppeling te activeren. Wilt u een ander toetssysteem koppelen met uw Magister-omgeving? Geef dan uw toetsleverancier aan contact op te nemen met Magister via partners@iddinkgroup.nl voor aansluiting op het OneRoster-koppelplatform. Daarna volgt u onderstaand stap 2 en 3.

 

Voor Elodigitaal stuur de beheerder een e-mail naar contact@elodigitaal.nl om de cijferkoppeling te activeren. Wilt u een ander toetssysteem koppelen met uw Magister-omgeving? Geef dan uw toetsleverancier aan contact op te nemen met Magister via partners@iddinkgroup.nl voor aansluiting op het OneRoster-koppelplatform. Daarna volgt u onderstaand stap 2 en 3.

 

Voor Magister.learn stuurt de beheerder een e-mail naar service.magister@iddinkgroup.nl om de cijferkoppeling te activeren. Wilt u een ander toetssysteem koppelen met uw Magister-omgeving? Geef dan uw toetsleverancier aan contact op te nemen met Magister via partners@iddinkgroup.nl voor aansluiting op het OneRoster-koppelplatform. Daarna volgt u onderstaand stap 2 en 3.Stap 2. U geeft via dit formulier bij Magister aan te willen profiteren van snelle, veilige en directe uitwisseling van toetsresultaten met uw eigen Magister-omgeving via de koppeling van Magister Join-Resultaten.

Stap 3.  Als Magister Join-Resultaten en het systeem van uw leverancier klaar zijn voor gebruik, activeert u de koppeling via de Privacy Manager in Magister. Voor activatie kunt u precies zien welke informatie uitgewisseld wordt en met welk doel.


Magister Join

Deze nieuwe Magister Join-Resultaten-koppeling is een onderdeel van de Plusmodule Magister Join. Met Magister Join kunt u nog eenvoudiger partners koppelen aan Magister voor aanmelden van nieuwe leerlingen, HR en het terugschrijven van toetsresultaten. Deze is gebaseerd op de OneRoster 1.2 standaard. Wilt u hierover meer weten, bekijk dan deze informatiepagina en neem contact op met uw accountmanager.Tabel met velden
Nr.ClusterOneRoster veldToepassingWaar in Magister?Bron
1.CijfersAssignment ID
Uniek id van de toets
Cijfers > Toetsinvoer
Digitaal toetssysteem
2.CijfersAssignment urlLink met verwijzing naar de toets in het digitaal toetssysteem
Cijfers > Toetsinvoer
Digitaal toetssysteem
3.CijfersAssignment input dateDe datum wanneer de toets is afgenomen oftwel de 'Afnamedatum'
Cijfers > Toetsinvoer
Digitaal toetssysteem
4.CijfersResult IDUniek id van het resultaat
Cijfers > Toetsinvoer
Digitaal toetssysteem
5.CijfersStudent IDLeerling id
Cijfers > Toetsinvoer
Magister
6.CijfersTeacher IDDocent id
Cijfers > Toetsinvoer
Magister
7.CijfersResultHet door leerling behaalde resultaat
Cijfers > Toetsinvoer
Digitaal toetssysteem
8.CijfersAssignment TitleDe titel van de toets
Cijfers > Toetsinvoer
Digitaal toetssysteem
9.Cijfers
Assignment DescriptionDe omschrijving van de toets
Cijfers > Toetsinvoer
Digitaal toetssysteem
10.Cijfers

Input dateInvoerdatum
Cijfers > Toetsinvoer
Digitaal toetssysteem
Veelgestelde vragen

1. Er zijn resultaten ingevoerd in het digitaal toetssyteem. Wat nu?

De beoordelaar gaat in Magister naar Cijfers > Toetsen. Daar kan het vak worden geselecteerd en naar aanleiding daarvan worden er per lesperiode kolommen aangeboden die gekoppeld kunnen worden.

2. Hoe bepaalt een beoordelaar waar het resultaat van de toets terecht komt in de cijferstructuur?

Nadat er in het digitaal toetssysteem een toets is aangemaakt wordt deze zichtbaar in Magister onder Cijfers > Toetsen. Hier wordt dan een zogenaamd koppelscherm getoond. Daar kan het betreffende vak worden geselecteerd en als dat gedaan is kunnen er cijferkolommen worden gekoppeld. Die worden per lesperiode getoond.

3. Wanneer komen de cijfers in de cijferstructuur terecht?

Zodra een toets gepubliceerd wordt, zijn de cijfers zichtbaar in de cijferstructuur. Dan zijn ze ook zichtbaar voor de leerlingen en ouders (afhankelijk van de cijferkolom instellingen).

4. Welke cijfer formaten worden ondersteund?

Vooralsnog worden eerst de volgende cijfer formaten ondersteund: cijfers met 1 waarde achter de komma (b.v. 9,9) en cijfer teksten volgens het formaat OVG (onvoldoende, voldoende en goed). Wellicht dat de formaten in de toekomst worden uitgebreid qua formaat.

5. Wat te doen wanneer er per ongeluk een verkeerde waarde is ingevoerd bij het resultaat van een leerling?

Het digitaal toetssysteem is de bron en daar zal het cijfer aangepast dienen te worden. Als dat gebeurd is, dan gaat dit cijfer naar Magister toe en wordt de oude waarde overschreven.

6. Wat gebeurt er wanneer er een toets in aangemaakt en gekoppeld aan een kolom die eerst open staat en later gesloten voor invoer staat?

De resultaten worden tijdelijk opgeslagen en worden zichtbaar wanneer de kolom weer open staat voor invoer.

7. Wordt een toets pas getoond in Magister wanneer er cijfers zijn ingevoerd voor alle leerlingen?

Nee, zodra een toets wordt aangemaakt in het toetssyteem wordt deze getoond in Magister bij Cijfers > Toetsen. Hiervoor hoeven er geen resultaten ingevoerd te zijn.

8. Maak ik dus alleen een toets aan in het toetssysteem?

Ja, dat klopt er hoeft alleen in het digitaal toetssysteem een toets te worden aangemaakt.

9. Wat moet ik doen bij de melding: ‘Voor de geselecteerde leerlingen zijn geen cijferkolommen beschikbaar met het juiste cijferformaat. Hierdoor kunnen geen kolommen worden gekoppeld.'?

Er worden dan geen cijferkolommen gevonden om te koppelen. Neem contact op met de beheerder van de cijferkolommenstructuur. Zodat er kolommen beschikbaar gesteld kunnen worden.

10. Wanneer er een cijfer- / toetsresultaat aangepast wordt in Magister bij de cijferstructuur, wordt dit dan doorgegeven aan het digitaal toetssyteem?

Er is geen informatie-uitwisseling vanuit Magister naar het digitale toetssyteem. Magister is alleen een ontvangende partij hierin. Het wordt aangeraden om wijzigingen altijd in het bronsysteem door te voeren, zodat het bron en doelsysteem in sync blijven.

11. Wat te doen bij dubbele becijfering?

Als je op één toets bijvoorbeeld zowel een mavo- als een havo-cijfer hebt laten berekenen in RTTI-online en deze in Magister wilt registreren, dan wordt de 1e cijferkolom automatisch naar Magister overgeschreven. De 2e cijferkolom kan Magister nog niet ontvangen en moet dus nog handmatig worden ingevoerd.

12. Ik neem Magister.learn af. Moet ik Magister Join-Resultaten erbij nemen om de toetsresultaten terug te schrijven?

Nee, dat zit in Magister.learn.

13. Kunnen er nog extra leerlingen worden toegevoegd bij een toets, nadat het vak is geselecteerd en er een cijferkolom is gekoppeld?

Het is mogelijk om leerlingen achteraf te koppelen, zodat deze ook bij de toets worden getoond.