1. Magister Service
 2. Startpagina kennisbank
 3. Werken met
 4. Cijfers

Cijfers

Cijfers

Binnen het onderdeel cijfers heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn cijfers te verwerken. Het onderdeel Cijfers heeft twee opties om cijfers in te voeren. De Toetsinvoer en de Invoer groep/vak. Bij het onderdeel Toetsinvoer kan een docent cijfers invoeren op basis van ingevoerde toetsen via de Agenda aangemaakt bij een les of bij handmatig aangemaakte toetsen. Het voordeel van deze wijze van invoeren is dat cijfers niet direct zichtbaar zijn voor de leerlingen en ouders. De docent kan zelf het moment kiezen van publiceren. Deze optie van cijferinvoer zit ook in de mobiele app ingebouwd. De andere optie is de invoer via Groep/Vak. In de volgende paragrafen worden beide werkwijzes van cijferinvoer nader uitgelegd.


 Cijferinvoerscherm groep/vak

Cijferinvoerscherm groep/vak

Algemeen

Om het werkproces zo goed mogelijk te begeleiden is in Magister een manier bedacht om snel de juiste kolommen op het scherm te tonen. Magister laadt standaard de actieve cijferperiode(n). Het is daarom van belang dat de applicatiebeheerder/administratie de cijferperioden in Magister voorziet van de juiste begin -en einddatum. Als deze in Magister leeg gelaten wordt, zal Magister deze ook als actieve cijferperiode zien.


Cijferinvoer Groep/vak

Bij de cijferinvoer via Groep/vak kan een keuze gemaakt worden voor welk vak en welke groep het cijferinvoerscherm geopend dient te worden. Zodra een groep/vak geselecteerd is zal Magister van de actieve cijferperiode(n) de laatst ingevoerde cijferkolom, de eerstvolgende lege cijferkolom en (indien aanwezig) een gemiddelde kolom standaard tonen in het cijferoverzicht. 

Indien een gebruiker liever ‘alle’ kolommen van de actieve cijferperiode(n) in beeld wil hebben, dan is dit mogelijk door op het tabblad weergave ‘toon alle kolommen van de actieve periode’ aan te vinken. Er kan eenvoudig een andere kolomselectie gemaakt worden m.b.v. de tab kolommen.

Dit overzicht toont alle leerlingen van de geselecteerde groep met hun behaalde cijfers. In dit overzicht kunnen de nieuwe resultaten direct ingevoerd worden. De cijfers worden automatisch opgeslagen, dit is visueel zichtbaar gemaakt doordat de cel van een ingevoerd cijfer veranderd van kleur. Als het cijfer invloed heeft op een berekende kolom welke zichtbaar is in het overzicht en deze staat op direct berekenen, dan wordt het herberekenen van deze kolom ook visueel zichtbaar gemaakt doordat de cel van een berekend cijfer veranderd van kleur.


Weergave
De tab Weergave bestaat uit twee widgets.


Toon groep
Binnen de widget Toon groep staat de focus op de geselecteerde groep. Dit is te herkennen aan een blauwe achtergrond. De gebruiker kan eenvoudig een andere groep selecteren om vervolgens ook voor deze groep de behaalde resultaten te verwerken.


Overzicht
Deze widget biedt de gebruiker de mogelijkheid om de kolomweergave te veranderen. Ook kan de gebruiker hier in stellen of standaard alle kolommen van de actieve periode moeten worden opgehaald, in plaats van de laatst ingevulde kolom, de eerstvolgende lege kolom en de gemiddelde kolom van de actieve periode(s). Deze instellingen worden per gebruiker opgeslagen.


Kolommen
De tab ‘Kolommen’ bestaat uit een widget waar de gebruiker kan bepalen welke cijferkolommen getoond moeten worden in het linker paneel. De widget is onderverdeeld in het aantal cijferperiodes. De gebruiker heeft een filteroptie om alle kolommen te tonen (alles tonen), alleen kolommen die aangevinkt staan als PTA-kolommen (alleen PTA) of kolommen waarbij bij 1 of meerdere leerlingen staat aangegeven dat er ingehaald moet worden (alleen inhaal).


Details 
De tab details bestaat uit de widget ‘Toetsinformatie’. Deze widget toont alle relevante informatie behorende bij de geselecteerde kolom in het linker paneel. Er is hier de mogelijkheid, afhankelijk van de rechten, om de juiste toetsinformatie, afnamedatum en weegfactor in te vullen.


Actiemenu
Er zijn nog een aantal acties/opties beschikbaar boven in het scherm:


Kolom
Actiemenu

 • Toon kolommen
  Van een berekende kolom kunnen via deze knop de gerelateerde kolommen worden getoond.
 • Docentkolom aanmaken/toon docentkolommen
  Als een kolom aangevinkt staat als docentkolom (te herkennen aan het ‘+’ icoontje) kan met deze actie een docentkolom worden aangemaakt of als die inmiddels is aangemaakt, docentkolommen worden getoond.
 • Herkansingskolom aanmaken/toon herkansingskolommen
  Als de kolom aangevinkt staat als herkansingskolom (te herkennen aan het ‘H’ icoontje) kan met deze actie een herkansingskolom worden aangemaakt of als die inmiddels is aangemaakt, herkansingskolommen worden getoond.
 • Vullen
  Selecteer eerst de kolom die gevuld dient te worden. Klik daarna op Vullen om collectief hetzelfde cijfer in te voeren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij een cijfertekstkolom met O/V/G (onvoldoende, voldoende, goed). 
 • Kopiëren
  Selecteer eerst de kolom waarin de cijfers staan die gekopieërd dienen te worden. Klik daarna op kopiëren. Selecteer de juiste doelkolom uit de juiste periode waar de cijfers naartoe moeten. Eventueel kan een formule toegepast worden (bijvoorbeeld x + 1)
 • Legen
  Selecteer eerst de kolom waarin de cijfers staan die weggehaald dienen te worden. Klik daarna op Legen om de cijfers te verwijderen. 

Cijfers

 • telt niet mee/telt wel mee (Shift+2)
  Geef aan of een cijfer niet/wel meetelt.
 • inhalen/inhalen opheffen (Shift+H)
  Geef aan of een leerling een cijfer moet inhalen.
 • vrijstelling/vrijstelling opheffen (Shift+V)
  Geef aan of een leerling vrijstelling heeft voor een cijfer.

Export

 • CSV
  Hiermee is mogelijk om een export te maken van de cijfers in het scherm naar een CSV-bestand.
 • Excel
  Hiermee is mogelijk om een export te maken van de cijfers in het scherm naar een Excelbestand.

Printen

 • printen
  Hiermee is mogelijk om een afdruk te maken van de cijfers in het scherm naar een PDF-bestand.

Vak op Hoger niveau
In Magister is het mogelijk om cijfers voor een vak op hoger niveau in te voeren. Als bijvoorbeeld een 5 havo leerling een vak op 6 vwo-niveau doet, dan kan de gebruiker die aan deze vak/groep combinatie gekoppeld is de cijfers verwerken. Leerlingen die een vak op hoger niveau volgen, worden in het cijferinvoerscherm met een * getoond.


Cijfermail
In Magister hoeft de gebruiker bij het invoeren van cijfers niet handmatig op te slaan. Dit gebeurt automatisch na iedere invoer. Om een overdaad aan e-mails te voorkomen, wordt de cijfermutatiemail verstuurd op het moment dat er vijf minuten geen cijfers meer ingevoerd zijn. De e-mail bevat een bijlage met een PDF-bestand waarin de ingevoerde en gewijzigde cijfers worden weergegeven. 


Toetsinvoer

Alle toetsen die via de agenda worden opgegeven bij een les op het tabblad Huiswerk en Toetsen, komen in het Toetsenoverzicht naar voren via Cijfers – Toetsinvoer. Het is ook mogelijk om via Toetsinvoer handmatig een toets aan te maken zonder deze eerst in de agenda bij een les te hebben opgegeven. Er dient een afnamedatum ingevoerd worden en een titel. Als de titel leeg wordt gelaten, zal er een standaardtitel neergezet worden, bestaande uit toetsvorm en het vak. Voordelen van deze manier van beoordelen t.o.v. de reguliere Cijferinvoer Groep/Vak zijn:

 • Eén invoerscherm voor leerlingen uit verschillende studies;
 • Eén invoer voor leerlingen die het vak op verschillende niveau’s volgen;
 • Publiceren van cijfers op een later moment dan de invoer;
 • Er kan eventueel met deelvakken gewerkt worden.
 • Deze manier van cijferinvoer is ook in de mobiele app beschikbaar


In het onderdeel Cijfers – Toetsinvoer komen alle Niet afgeronde toetsen eerst in beeld. Selecteer een toets om hier vervolgens een cijferkolom aan te koppelen. Er kan in het overzichtscherm ook gefilterd en via een zoekterm snel naar een specifieke toets gezocht worden. Indien er leerlingen uit meerdere studies bij de toets aanwezig zijn, kan er per studie een cijferkolom geselecteerd worden. Indien er met hoofd- en deelvakken wordt gewerkt, kan er ook een deelvak geselecteerd worden voor de cijferinvoer


Cijferinvoer Toets

Cijferinvoer Toets

Nadat de kolom(men) zijn toegekend, kunnen de beoordelingen ingevoerd worden bij de leerlingen. Eventueel kan er via de zoekfunctie naar een specifieke leerling gezocht worden. Na invoer kan er gekozen worden om de cijfers te Publiceren of Publiceren en afronden. Pas na publiceren zijn de ingevoerde beoordelingen zichtbaar voor leerlingen/ouders/collega’s. Tot die tijd zijn de ingevoerde beoordelingen alleen in het Toetsen beoordelingsscherm zichtbaar voor u als docent. Iedere wijziging na publicatie is direct zichtbaar in Magister.

Na het publiceren van een toets kan, indien de gekoppelde kolom(men) herkansbaar zijn, een herkansing worden ingevoerd via de knop ‘Nieuwe Herkansing’. 

Als de toets niet meer van belang is en er geen resultaten meer ingevoerd hoeven te worden, kan de toets afgerond worden. Daarmee wordt de toets op de lijst met afgeronde toetsen gezet. 


Cijferoverzicht

In het Cijferoverzicht kan per rol een overzicht gegenereerd worden van alle cijfers. Voor welke rol, welk leerlingen en welke cijfers een overzicht uitgedraaid kan worden, is door de school zelf in te stellen.

Op de tab weergave kan een andere studie gekozen worden en kan de weergave van het overzicht aangepast worden. Bij instellingen kunnen van de geselecteerde studie en cijferkolomverzameling eventueel bepaalde cijferperioden geselecteerd worden en kan er een andere klas geselecteerd worden.

Bovenin het scherm kan het cijferoverzicht geprint worden naar PDF of er kan een export gemaakt worden naar Excel of CSV.


CijferoverzichtCijferoverzicht


Veelgestelde vragen

Bij het invoeren van de cijfers wil ik een aantal kolommen 'vastzetten'. Nu krijg ik steeds alleen de laatste lege kolom te zien.

Indien een gebruiker liever 'alle' kolommen van de actieve cijferperiode(n) in beeld wil hebben, dan is dit mogelijk door 'Toon alle kolommen van de actieve cijferperiode' aan te vinken op het tabblad weergave. Deze instelling wordt opgeslagen bij de gebruiker, zodat dit maar een keer aangegeven hoeft te worden.

Is het in de cijfermodule mogelijk in één keer de cijfers in een kolom te wissen of te vullen?
Ja, deze functionaliteit is beschikbaar en is te vinden onder het menu 'kolom'. Kies daar voor de optie 'vullen'.
Hoe kan het dat het Cijferoverzicht geen cijfers toont?
Het kan zijn dat er geen cijferkolomverzameling is aangemaakt. Dit is nodig om te bepalen welke cijfers getoond dienen te worden. Vraag iemand van de administratie of beheerder van Magister om dit in de Magister Desktop versie in te richten.
Is het mogelijk een Cijferlijst te printen of te exporteren vanuit Magister?

Ja dat is mogelijk. Via Cijfers > Invoer groep/vak kan via de printknop een afdruk worden gemaakt. Daarnaast is het mogelijk om te exporteren naar Excel of CSV via de knop export.

Cijfers worden direct opgeslagen via 'Invoer groep/vak', krijgen leerlingen dan direct een notificatie?

Als een cijfer is ingevoerd wordt pas na 15 minuten een push-notificatie naar de leerling gestuurd. Dit werkt alleen als voor leerlingen ingesteld is dat zij push-notificatie mogen ontvangen van cijfers in Beheer > Autorisatie > Magister Web. Leerlingen moeten meldingen dan ook wel ingesteld hebben in de app. Als een docent binnen het kwartier de cijfers weer wijzigt, wordt opnieuw 15 minuten gewacht met het notificeren.

Waar kan ik binnen cijferinvoer de optie vinden om 'Lege kolommen' te tonen/te verbergen?
Deze optie kunt u vinden op het tabblad weergave 'Toon lege kolommen'. Deze staat standaard aangevinkt.
Cijfers die zijn ingevoerd in een kolom waar een opdracht aan gekoppeld staat zijn geblokkeerd. Hoe kan ik deze cijfers aanpassen?

Ga naar Opdrachten, kies de bewuste opdracht en pas daar de cijfers aan. Vanuit Cijfers > Invoer groep/vak, kunt u aan de rechterkant via tabblad details, rechtsonder direct een link vinden naar de opdracht. Als u daar op klikt kunnen cijfers direct aangepast worden binnen de opdracht. Ook bij een ‘Afgeronde’ opdracht kunnen cijfers nog steeds worden aangepast.

Cijferinvoer is geblokkeerd hoe maak ik dit ongedaan?

Dit is vaak een bewuste keuze van de school. Als u vragen heeft waarom op uw school de cijferinvoer geblokkeerd is, neem dan contact op met iemand van de administratie of beheerder van Magister.

Hoe kan ik Cijfers inzien van voorgaande schooljaren?
Klik bij de leerling-detailkaart Cijfers op de Aanmelding (drop-down) en kies voor een andere lesperiode.