1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Werken met
  4. OPP (Magister Zorg)

OPP (Magister Zorg)


Snel door de 3 stappen van het OPP


Inleiding

Het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is een belangrijk instrument om leerlingen te begeleiden. De Wet Passend Onderwijs schrijft het zelfs voor bij iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Voor het opstellen van een OPP zijn er echter weinig richtlijnen. Scholen gebruiken allerlei verschillende formats en sjablonen, terwijl samenwerkingsverbanden deze allemaal één voor één moeten verwerken. Tegelijkertijd bevat het OPP gevoelige persoonlijke gegevens waar we allemaal zorgvuldig mee om moeten gaan.

In nauwe samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden zijn we aan de slag gegaan met een oplossing: een OPP-module in Magister. Het doel is om hen te ondersteunen in het eenvoudig, efficiënt en veilig opstellen van OPP’s, deze te beheren en met afgekaderde rechten te kunnen delen.

 Dit zijn de voordelen van de OPP-module in Magister:

  • Een standaard die volledig voldoet aan wettelijke eisen;
  • Een standaard met voldoende flexibiliteit. Zowel om informatie toe te voegen als in het aangeven van relevante domeinen voor de ontwikkeling van de leerling. Hierdoor kunt u het ook gebruiken om andere afspraken met de leerling vast te leggen voor bijvoorbeeld een leerachterstand;
  • Optimaal beheer en delen vanuit AVG;
  • Veilig centraal opgeslagen in Magister waarmee u privacy van deze gegevens kunt waarborgen;
  • Toegankelijk en overzichtelijk voor de zorgcoördinator en betrokkenen (mentor/docent, leerling, ouder(s)/verzorger(s)).

Monique van Bemmel , Zorgcoördinator op het Rembrandtcollege Veenendaal:
“Voordat we met Magister Zorg aan de slag gingen, hebben we de kosten afgewogen tegen onze huidige werkwijze. Eerder kostte het best wat tijd om bijvoorbeeld achter ondertekeningen van ouders aan te zitten. Dat ouders nu digitaal via Magister kunnen ondertekenen is echt van toegevoegde waarde. Het is veel makkelijker geworden. Sommige moeten ouders wel een beetje zoeken naar afspraken of het ondertekenen van het OPP, maar over het algemeen gaat het soepel. Het staat altijd op dezelfde plek, in Magister. Daar kunnen zij ook afgesloten OPP’s terugvinden. Dat het altijd op één plek staat, is handig in de communicatie. Voor medewerkers die het OPP uitwerken is het laagdrempelig om met het digitale OPP aan de slag te gaan. Je gaat stap voor stap door het proces heen en in plaats van veel zoekwerk rondom gegevens van de leerling staat alle basisinformatie al klaar. Dat scheelt veel tijd.”  


Instructievideo OPP





Interesse in deze Magister Zorg (OPP)-module? Vraag nu hier een offerte aan.


Ontwikkelingsperspectiefplan

Algemeen

Samen met gebruikers van OPP’s zijn het proces en de belangrijkste elementen geanalyseerd en vertaald in een ontwerp met een 3 stappen proces. In de eerste stap worden automatisch gegevens opgehaald en kunnen deze aangevuld worden. In stap twee vindt de analyse van de ondersteuningsbehoefte plaats en in stap drie kunnen de doelstellingen voor de leerling geformuleerd worden.

Ook in de OPP-module van Magister staat veiligheid voorop. In de module worden de rechten voor bewerken (mentor, zorgcoördinator) en lezen (leerling, ouder(s)/verzorger(s) expliciet geregeld.

Overzicht Ontwikkelingsperspectiefplan

Via de ‘Leerlingdetailkaart OPP’ kan een gebruiker bij de leerling een Ontwikkelingsperspectiefplan aanmaken. Afhankelijk van de rechten die de beheerder van Magister heeft gegeven is voor de leerling, de ouder, onderwijzend -en ondersteunend personeel (op basis van rollen) het OPP in te zien.


Leerlingdetailkaart OPP

Leerlingdetailkaart OPP


Nieuw OPP aanmaken

Klik in het detailscherm OPP op de knop '+ Maak nieuw OPP' om een nieuw OPP aan te maken. Via een stappenplan die bovenaan het scherm staat, wordt de gebruiker begeleid om een OPP aan te maken in 3 stappen.


Stap 1 Algemene gegevens

In de eerste stap kan de gebruiker alle algemene gegevens rondom het OPP registreren. Alle relevante gegevens van de leerling worden hier alvast voor-ingevuld. Deze zijn zelf aan te vullen met informatie over bijvoorbeeld 'Wie is de contactpersoon van de school?', 'Wat is het verwachte uitstroomperspectief?' etcetera.
Stap 1 Algemene gegevens

Stap 1 Algemene gegevens


Omdat zaken zoals LVS Toetsen, OSO Documenten en Kenmerken al geregistreerd staan in Magister, is het voor de gebruiker eenvoudig om deze toe te voegen aan het OPP.


Voorbeeld van het toevoegen van LVS-Toetsen aan het OPP

Voorbeeld van het toevoegen van een LVS-Toetsen aan het OPP


Voorbeeld van toegevoegde LVS-Toetsen aan het OPPVoorbeeld van toegevoegde LVS-Toetsen aan het OPP


Voorbeeld van het toevoegen van OSO-documenten aan het OPP

Voorbeeld van het toevoegen van OSO-documenten aan het OPP


Voorbeeld van toegevoegde OSO-documenten aan het OPPVoorbeeld van toegevoegde OSO-documenten aan het OPP


Voorbeeld van het toevoegen van Kenmerken aan het OPP

Voorbeeld van het toevoegen van Kenmerken aan het OPP


Voorbeeld van toegevoegde Kenmerken aan het OPPVoorbeeld van toegevoegde Kenmerken aan het OPP

 

Aan het eind van de eerste stap is het mogelijk om contactgegevens van betrokken (externe) instanties of instellingen toe te voegen aan het OPP.

 

Stap 2 Analyse

Door op de knop 'Naar Analyse >' te klikken komt de gebruiker in de volgende stap van het OPP. Hier kan de gebruiker aangeven welke bevorderende en belemmerende factoren relevant zijn voor de ontwikkeling van de leerling.

 

Na het aanvinken van welke domeinen relevant zijn, kan de gebruiker bij elk domein de factoren en de ondersteuningsbehoefte toelichten en beschrijven. Aan het eind van deze stap is het mogelijk een analyse te beschrijven hoe de school/ de zorgcoördinator dit ziet, maar ook hoe de leerling dit ziet en eventueel hoe de ouder(s)/verzorger(s) dit zien.

 

Stap 2 Analyse

Stap 2 Analyse


Stap 3 Handelingsdeel

Door op de knop 'Naar Handelingsdeel >' te klikken komt de gebruiker in de laatste stap van het OPP. Hier kan de gebruiker de doelen op stellen waar de leerling de komende periode aan gaat werken. Er kunnen ter ondersteuning van de leerling naar wens meerdere doelen worden gemaakt. Via de knop '+ Nieuw doel' kan hiermee gestart worden.

 

De gebruiker kan (optioneel) een doel aanmaken gericht op domeinen die in de vorige stap zijn aangemaakt. Als een doel na evaluatie is behaald, kan deze zo aangegeven worden. Dit is dan zichtbaar in het OPP. Na deze laatste stap kiest de gebruiker voor 'Opslaan' en daarmee zijn alle stappen doorlopen en wordt het OPP opgeslagen.


Stap 3 Handelingsdeel

Stap 3 Handelingsdeel

 

OPP in Concept

Nadat de gebruiker alle stappen heeft doorlopen ziet deze een overzicht van het OPP in Concept. Gebruikers met alleen leesrechten hebben nog geen inzage in het OPP. De inzage is daarnaast afhankelijk van hoe de beheerder van Magister dit heeft ingericht. Hier vindt u meer informatie rondom het beheer van het OPP in Magister. Vanuit elk onderdeel (Algemene gegevens, Analyse en Handelingsdeel) kan de gebruiker zaken aanpassen door op de knop 'Bewerk' te klikken.


Concept OPP

Concept OPP


Acties vanuit het OPP

Publiceer OPP

Een OPP in Concept is niet zichtbaar voor gebruikers met alleen leesrechten. Zo kunnen ouder(s)/verzorger(s) en de leerling het OPP in Concept nog niet inzien. Door te klikken op 'Publiceer OPP' is het mogelijk het OPP te publiceren en is het daarna wel inzichtelijk voor iedereen met rechten.


OPP publiceren

OPP publiceren


Beëindig OPP

Zolang een OPP actief is, is het niet mogelijk een nieuw OPP aan te maken. Dit is pas mogelijk als het actieve OPP is beëindigd. Door te klikken op 'Beëindig OPP' is het mogelijk het OPP af te sluiten. Na het klikken op de knop 'Beëindig OPP' krijgt de gebruiker informatie wat 'Beëidigen' voor het proces in Magister betekent.


OPP beëindigen

OPP beëindigen


OPP Verwijderen

Mocht een gebruiker om welke reden dan ook het OPP willen verwijderen, dan is dit mogelijk. Na het klikken op de knop 'OPP verwijderen' zal Magister vragen of het OPP echt verwijderd dient te worden.
Let Op: Deze actie is niet ongedaan te maken. Als een gebruiker kiest voor verwijderen, dan is na bevestiging het OPP ook echt verwijderd uit de database.


OPP verwijderen

OPP verwijderen


Exporteer OPP

Met de knop 'Exporteer OPP' kan de gebruiker (indien geautoriseerd) een volledige export maken in pdf-formaat. Op deze manier is het OPP gemakkelijk te delen met ouders, leerling en externe organisaties zoals het samenwerkingsverband. Onderaan het geëxporteerde OPP wordt de mogelijkheid geboden voor de verantwoordelijke binnen de school, de ouder en de leerling om het OPP te ondertekenen. Overigens is het exporteren van een OPP naar een PDF een apart recht in Magister. Het is dus afhankelijk van hoe de rechten zijn ingesteld of een gebruiker deze knop krijgt aangeboden. 

 

Leerling en/of Ouder

Leerlingen en ouders (en rollen), waarbij de beheerder van Magister het leesrecht op OPP heeft aangezet, zien ook het OPP in Magister. Leerling en/of ouder zijn dus altijd op de hoogte van het OPP.

Wilt u zien hoe een leerling en/of ouder het OPP kan ondertekenen? Bekijk dit artikel

Het OPP zoals de leerling en/of ouder het ziet

Het OPP zoals de leerling en/of ouder het ziet


Ondertekenen

Algemeen

Direct na de ingebruikname van het OPP hebben wij gebruikers van scholen om feedback gevraagd.

Daaruit bleek dat het handmatig proces van ondertekening via de papieren versie, als tijdrovend werd ervaren. Het is echter wel belangrijk dat alle betrokkenen akkoord gaan met het OPP en het ondertekenen. In Magister is dit proces nu geautomatiseerd.

Tabblad Ondertekeningen

Via de leerlingdetailkaart 'OPP', kan een gebruiker bij een actief, gepubliceerd OPP, via het tabblad 'Ondertekeningen' een ondertekenverzoek aanmaken. Hiervoor moet een gebruiker wel schrijfrechten hebben op het OPP.

Door op de knop '+ Nieuw ondertekenverzoek' te klikken kan de gebruiker kiezen wie het OPP allemaal dienen te ondertekenen:
Tabblad Ondertekeningen 

Tabblad Ondertekeningen 


Aanmaken nieuw ondertekenverzoek

Aanmaken nieuw ondertekenverzoek

Na het aanvinken van de betrokkenen en het versturen van het ondertekenverzoek krijgt de gebruiker een overzicht van alle betrokkenen die het OPP moeten ondertekenen. Bij ieder ondertekenverzoek wordt de versie die ondertekend moet worden opgeslagen, zodat het OPP daarna weer bewerkt kan worden. Alle betrokkenen kunnen de versie die ondertekend moet worden of ondertekend is, terugvinden via de link 'Bekijk deze versie van het OPP'. Hiermee worden meerdere ondertekeningsmomenten per OPP ondersteund.


Berichten

Als de school gebruik maakt van de Berichtenmodule van Magister, dan wordt bij het aanmaken van een nieuw ondertekenverzoek, automatisch een bericht verstuurd aan de leerling en/of ouder(s) en/of verzorger(s). Hierin staat aangegeven dat zij verzocht worden het OPP te ondertekenen.


Verzoek tot ondertekening OPP via Berichten

Verzoek tot ondertekening OPP via Berichten

Acties vanuit Ondertekeningen

Nieuw ondertekenverzoek

Door op de knop '+ Nieuw ondertekenverzoek' te klikken kan de gebruiker kiezen wie het OPP allemaal dienen te ondertekenen. Deze knop is alleen beschikbaar bij een gepubliceerd, actief OPP waar nog geen sprake is van een lopend ondertekenverzoek.


Verzoek intrekken

Het is altijd mogelijk een aangemaakt ondertekenverzoek in te trekken. Leerling, ouders en/of verzorgers krijgen van deze intrekking een bericht als de school gebruik maakt van de berichtenmodule.


Stuur bericht

Via de knop 'Stuur bericht' kan direct een bericht verstuurd worden aan de desbetreffende leerling, ouder of verzorger.

 

Administreer reactie

Mocht een leerling, ouder of verzorger niet in staat zijn het OPP via Magister digitaal te ondertekenen, dan is het voor onderwijzend en/of ondersteunend personeel mogelijk om via deze knop de ondertekening te administreren. De gebruiker geeft hierbij aan dat een leerling, ouder of verzorger het OPP via de papieren versie heeft ondertekend.  


Administreren papieren ondertekening

Administreren papieren ondertekening

Geef akkoord

De ingelogde gebruiker (ondersteunend/onderwijzend) kan, indien deze betrokken is bij de ondertekening, zelf aangeven of hij/zij akkoord of niet akkoord is met het OPP.


  Ondertekening namens OOP/OP

Ondertekening namens OOP/OP


Evaluatie van vastgelegde doelen

Op basis van praktijkwensen is het Handelingsdeel (stap 3) uitgebreid met een apart veld ‘Evaluatie’. U geeft met een indicatie aan of doelstellingen wel/niet of deels zijn behaald. U kunt natuurlijk belangrijke informatie met betrekking tot de beoordeling toevoegen. U heeft dus flexibiliteit in de manier waarop je communiceert. Deze aanduiding is zichtbaar voor alle geautoriseerde belanghebbenden.


Bij elk doel kan voor de evaluatie een indicatie en toelichting worden aangegeven

Extra: documenten toevoegen

Naast de OSO-documenten kunt u andere belangrijke documenten als bijlage toegevoegen aan het OPP. Dit geeft u als zorgbegeleider en andere betrokkenen bij de leerling meer inzicht in wat er speelt.