1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Werken met
  4. Berichten

Berichten


Inleiding

Het onderdeel berichten is een intern berichtensysteem en alleen binnen Magister te gebruiken. Links onderin het scherm bij de envelop komt een notificatie indien er ongelezen berichten zijn. Via dit icoontje kan de gebruiker snel naar het Postvak IN navigeren. Gebruikers kunnen binnen dit onderdeel eenvoudig een bericht naar een collega, leerling, klas/lesgroep of (mits geautoriseerd) naar ouders sturen. Gebruikers kunnen berichten raadplegen, beantwoorden, doorsturen en een bericht versturen.
 


Nieuw: Gemakkelijk berichten sturen naar (vak)docenten, mentoren of teamleiders

Het mogelijk is mogelijk om berichten te sturen naar alle mentoren, hoofddocenten, teamleiders en/of ouders/verzorgers van een of meerdere leerlingen, klassen of lesgroepen. Bekijk de release (mei 2023, gemaakt met AI)
De gebruiker kan zijn eigen mappenstructuur aanmaken en zijn berichten archiveren. Staan in het ‘Postvak IN’ veel berichten en ben je op zoek naar een specifiek bericht dan kan dit door in het zoekvenster de afzender, ontvanger of onderwerp te typen. Magister toont alle berichten die de opgegeven zoekterm, of delen daarvan, bevat.


Bij het aanmaken van een nieuw bericht kan zowel vanaf een lokale bron als vanuit het onderdeel Bronnen via de zij-tab binnen Magister een bijlage toegevoegd worden.


Berichtenmodule

Berichtenmodule

Lezen van berichten

Links onderin het scherm bij de envelop komt een notificatie binnen indien er ongelezen berichten zijn. Vanaf deze plek kunnen gebruikers direct doorklikken naar de berichtenmodule.

Als de gebruiker naar de berichten gaat, staat de focus standaard op het meest recente bericht. Aan de rechterkant is de inhoud van dit bericht zichtbaar. Acties die gedaan kunnen worden op een enkel bericht zijn te vinden binnen het bericht waar de focus op staat. Het gaat om de acties 'beantwoorden', 'doorsturen' en 'verwijderen'. Onder de 3-puntjesknop zijn de acties 'allen beantwoorden’ en 'markeren als gelezen/ongelezen' te vinden.

 

Acties op meer dan 1 bericht zijn mogelijk door meerdere berichten te selecteren. Hierna kan met behulp van de puntjesknop gekozen worden voor 'Markeren als gelezen', 'Markeren als ongelezen'.


Vanaf Postvak IN is het voor gebruikers mogelijk mappen aan te maken. Dit kan door vanuit 'Postvak IN' op de 3 puntjes te klikken. Tevens is het mogelijk om van hieruit een map te hernoemen, te verwijderen of leeg te maken. Met behulp van deze mappen kan de gebruiker structuur aanbrengen in zijn berichten. Het is mogelijk om berichten te verslepen naar de gewenste map.

 

Mappen aanmaken

Berichten mappen aanmaken
 

Bericht versturen

Door op de knop ' + Nieuw bericht' te klikken kan een nieuw bericht worden aangemaakt. De gebruiker heeft de mogelijkheid om leerlingen, groepen, ouders/verzorgers of collega’s een bericht te sturen. Bij het aanmaken van een bericht heeft de gebruiker via het tabblad ‘Bronnen’, rechts in het scherm, direct toegang tot het onderdeel ‘ELO Bronnen’. Het toevoegen van een bestand uit 'ELO Bronnen' kan door een of meerdere bestanden te selecteren en daarna te klikken op 'als bijlage toevoegen'. Daarnaast is het mogelijk om bijlages van de lokale computer toe te voegen. Dit kan gedaan worden door te klikken op de knop 'Bestanden kiezen' of door bestanden te slepen naar het uploadblok.

 

Nieuw bericht aanmakenNieuw bericht aanmaken
 

Meerdere ontvangers

Indien een gebruiker aan meerdere ontvangers (leerlingen/ouders/verzorgers/collega’s/groepen) een bericht wenst te versturen, dan is dit mogelijk door op het woord 'Aan', 'CC' of 'BCC' te klikken. Er wordt dan een dialoogvenster getoond waarin de gebruiker door middel van een zoekterm eenvoudig meerdere ontvangers kan selecteren. Als bijvoorbeeld alle leerlingen uit een klas die begint met L1 een bericht moeten krijgen, dan kan de gebruiker door 'L1’ in te typen alle klassen zien met een code die begint met L1. Het is vervolgens eenvoudig om alle klassen in een keer aan te vinken en toe te voegen of om een aantal klassen aan te vinken en toe te voegen.  

 Berichten aan ouders/verzorgers

 

Voorbereidingen rechten

Om berichten aan ouders/verzorgers te kunnen sturen, moet de gebruiker eerst rechten krijgen op ‘Berichten aan ouders’. De applicatiebeheerder zal dit moeten regelen via Beheer > Autorisatie > Magister Web.

Om ouders/verzorgers ook de gelegenheid te geven de verstuurde berichten te lezen, moet voor die rol ook het leesrecht aangezet worden. Als ouders/verzorgers ook de mogelijkheid moeten krijgen om zelf berichten te kunnen versturen en/of op berichten mogen reageren dan dient ook het schrijfrecht aangezet te worden.
Autorisatie OOP/OP                                                                                     Autorisatie Ouders/Verzorgers

 

Berichten versturen aan ouders/verzorgers

Indien een gebruiker rechten heeft om een bericht te versturen aan ouder(s)/verzorger(s), dan kan de gebruiker een bericht sturen aan ouders/verzorgers door op het 'Aan', 'CC' of 'BCC' te klikken. Er wordt dan een dialoogvenster getoond waarin de gebruiker door middel van een zoekterm eenvoudig meerdere ontvangers kan selecteren. Als bijvoorbeeld alle ouders/verzorgers uit een klas die begint met L1.. een bericht moeten krijgen, dan kan de gebruiker door 'L1’ in te typen alle klassen zien met een code die begint met L1... Het is vervolgens eenvoudig om alle klassen in een keer aan te vinken en toe te voegen of om een aantal klassen aan te vinken en toe te voegen.

De voorwaarde voor het versturen van een bericht aan ouders/verzorgers is dat ze als zodanig geregistreerd staan bij een leerling en dat ze een Magisteraccount hebben (anders kunnen ze het bericht immers nooit lezen). Magister zal na het klikken op de knop 'Verzenden' aangeven aan hoeveel ouders/verzorgers het bericht verstuurd gaat worden. Indien er ouders/verzorgers zijn waarvoor het niet gelukt is een bericht te sturen, omdat ze geen Magisteraccount hebben, wordt aangegeven om hoeveel leerlingen het gaat. Via een mouse-over op het aantal is te zien om welke leerlingen het gaat.


Bericht versturen aan ouders/verzorgers Bericht versturen aan ouders/verzorgers

Dialog Bericht verzenden

Dialoog geeft aan hoeveel ouders/verzorgers wel en niet zullen worden bereikt.


Tooltip met informatie over niet te bereiken leerlingen

Door met de muis over het blauwe bolletje te gaan kan de gebruiker zien welke leerlingen geen bericht zullen ontvangen.


Uitgangspunten berichten aan ouders/verzorgers

  • De functionaliteit voor ‘Berichten aan ouders/verzorgers' is per rol te autoriseren in Magister Web voor onderwijzend personeel;
  • Om ouders/verzorgers een bericht te kunnen sturen, moeten zij een actief account hebben in Magister;
  • Indien geen enkele ouder/verzorger van een leerling een actief account heeft, zal Magister dit voor het versturen van het bericht aangeven. Er wordt aangegeven welke leerling(en) het betreft;


Veelgestelde vragen

Waar kan een gebruiker zijn berichten vinden?

Klik linksonder op het envelopje. Het onderdeel berichten is een intern berichtensysteem en alleen binnen Magister te gebruiken. Links onderin het scherm bij de envelop komt een notificatie indien er ongelezen berichten zijn. Via dit icoontje kan de gebruiker snel naar het Postvak IN navigeren.

Waar kan ik bij een bestaand bericht kiezen voor de functie 'Allen beantwoorden'?
Naast het prullenbakicoon zit het 3 puntjes-icoon, als daar op geklikt wordt, zijn de berichtacties 'markeren als gelezen/ongelezen’ en 'Allen beantwoorden' te vinden.
Bij het verwijderen van berichten wordt niet het bericht dat je selecteert verwijderd, maar het bovenste bericht van de lijst, wat doe ik fout?
Er zijn 2 manieren om berichten te verwijderen. Als u het bericht wilt verwijderen waar u de focus op heeft, gebruik dan de prullenbak helemaal rechts, welke wordt weergegeven binnen het bericht. Wilt u de aangevinkte berichten verwijderen, kies dan voor de prullenbak die in het midden wordt weergegeven, deze is bedoeld om een selectie van berichten te verwijderen.
Hoe kan een gebruiker een bericht sturen aan een hele klas of lesgroep?

Wanneer in het 'Aan' veld de beginletters van een klas of lesgroep worden getypt, bijvoorbeeld L1.., worden alle groepen aangeboden die met L1.. beginnen. Pas wanneer twee of meer tekens worden ingevoerd, start Magister met het zoeken naar overeenkomsten.

Is het ook mogelijk een standaard handtekening toe te voegen aan een bericht?

Bij het opstellen van een nieuw bericht, kan via het knopje 'Handtekening' een standaard handtekening worden aangemaakt, opgeslagen en toegevoegd. Het is mogelijk om aan te geven dat de handtekening standaard moet worden toegevoegd aan elk nieuw bericht. De handtekening wordt alleen toegevoegd aan een nieuw bericht, niet aan een beantwoord-, doorgestuurd- of een standaardbericht zoals een herinnering.

Is het ook mogelijk een (concept) bericht op te slaan om deze later te versturen?
Bij het opstellen van een bericht is het mogelijk deze op te slaan als concept. Het bericht wordt dan opgeslagen in de map 'Concepten'. Daarnaast wordt het bericht automatisch opgeslagen in de map 'Concepten' als bij het opstellen van een bericht het scherm wordt verlaten zonder het bericht te verzenden.
Waarom worden er geen berichten met inhoud meer doorgestuurd naar mijn e-mailadres?

Omdat de inhoud van een e-mail privégegevens kan bevatten is in verband met de veiligheid en AVG gekozen om alleen nog notificaties te sturen waarin vermeld staat dat er een bericht klaar staat in Magister.