1. Magister Service
  2. Startpagina oplossing
  3. Leerlingen en ouders
  4. ELO

Opdrachten


Opdrachten

Opdrachten worden in Magister door de docent geplaatst. Een opdracht kan op deze manier door de leerling ook digitaal ingeleverd worden via Magister.


Het ‘Opdrachtenoverzicht’ opent standaard met openstaande opdrachten. Dit zijn opdrachten waarvoor nog iets ingeleverd dient te worden. In het menu ‘Weergave’ kan gefilterd worden op ‘Vak’, ‘Leerjaar’ en ‘Status’ (Openstaand, Ingeleverd, Beoordeeld en Afgesloten). Indien de leerling bekend is bij Quayn staat er rechts een knop ‘Toetsportaal. Via deze knop kan de leerling Single Sign-On naar het cursistenportaal van Quayn gaan.


Opdracht bekijken

Door op een opdacht te klikken, worden extra details zichtbaar en kan de opdracht digitaal ingeleverd worden. De algemene informatie staat bovenaan. Titel, uiterste inleverdatum en indien van toepassing een inlever- en beoordelingsdatum met bijbehorende beoordeling. Selecteer rechts een versie om de details in te kijken en een eventuele docentopmerking terug te lezen.

 

Opdracht inleveren

Klik op inleveren om gemaakt werk digitaal in te leveren. Uitwerkingen kunnen op twee manieren worden toegevoegd:

  1. Voeg bestanden vanaf de computer toe aan de opdracht via de knop ‘Bestand toevoegen van schijf’. Dit kan ook gedaan worden middels ‘drag&drop’.
  2. Voeg bestanden vanuit ELO – Bronnen toe aan de opdracht. Het document kan naar de opdracht toe gesleept worden, of selecteer de uitwerking en druk op de knop ‘Voeg bijlage toe’.

In het veld Mijn uitwerking kan een opmerking over de opdracht toegevoegd worden. Druk op ‘Verzenden’ om de opdracht in te leveren.


Een opdracht kan een digitale toets bevatten. In dat geval zal de knop ‘Starten’ zichtbaar zijn i.p.v. ‘Inleveren’. De digitale toets zal in een nieuw tabblad gestart worden.


Opdracht inleveren