1. Magister Service
 2. Startpagina oplossing
 3. Highlights
 4. Examennieuws

Examennieuws 2024

    


Dit is de verzamelinformatiepagina over de examens VO/VAVO 2023-2024. Hier vindt u een overzicht van de wijzigingen in Magister m.b.t. de komende VO/VAVO examens 2023-2024. Heeft u vragen omtrent de examens dan verwijzen wij u naar het Examenloket.


INHOUDSOPGAVE (klik direct naar:)Wijzigingen

De meest recente wijziging(en) vindt u steeds bovenaan onder het kopje 'Wijzigingen in documentatie Examinering 2023-2024'. Ook vindt u hier informatie over trainingen met betrekking tot examinering in Magister. En een overzicht met directe links naar alle onderdelen in de Kennisbank > Examens. Om deze documenten te kunnen inzien en/of downloaden, moet u als beheerder geautoriseerd zijn om in te loggen op Magister Service.


Kennisbank > Examens

Op de Kennisbank > Examens vindt u alle informatie voor het verwerken van de examinering 2023-2024 in Magister. Op de Kennisbank kunt u ook eenvoudig één of een korte zin intypen in de zoekbalk. Dankzij de digitale zoekmogelijkheid worden er meerdere suggesties aan u aangeboden als oplossing over uw zoekvraag. 


De FAQ Examens is nu opgesplitst per hoofdonderwerp en wordt binnenkort geüpdate naar de situatie van 2024. U kunt een volledig samengestelde FAQ (2023) onderaan deze pagina vinden onder Wijzigingen.
Mist u een vraag? Maakt u dan een ticket aan.Magister Academy: examentrainingen of ondersteuning op uw locatie!

Landelijke cursusdagen m.b.t. examinering in Magister

In specifieke examentrainingen worden de onderdelen voor de examinering verdiepend met u opgepakt. Bijvoorbeeld een basiscursus 'Examens in Magister' voor beginnende beheerders of de expert-cursus voor bijzondere situaties in de examenverwerking. Ga naar alle trainingen, tabblad 'Examens' op training.magister.nl voor een compleet en actueel overzicht van de beschikbare trainingen.


Voor de 'Facet M2M-koppeling' in Magister kunt u een specifieke online training van 1½ uur volgen. U leert zelfstandig het plannen en verwerken van digitale examens van Facet via een M2M-koppeling. 


In Proefdraaien Examenuitslagdag gaat u onder begeleiding in de testomgeving van Magister van uw school een uitslagdag nabootsen. Als resultaat weet u precies welke stappen u in de voorbereiding en op de dag van de examenuitslag moet nemen.   


Alle trainingen voor examens met meerdere opties voor data vindt u hier: Landelijke cursusdagen - Magister Training Ondersteuning op de examenuitslagdag zelf nodig? 

Diverse scholen krijgen rondom de examinering én de uitslagdag ondersteuning van onze experts, omdat de scholen zelf beperkte bezetting op beheer en/of examineringsondersteuning hebben. Bekijk hier informatie voor tijdelijke extra hulp in applicatiebeheer.
Heeft uw school deze situatie? Neem voor eind februari contact op met relatiebeheer voor de mogelijkheden om tijdig te kunnen plannen. Uiteraard proberen we u ook na februari te helpen als er iets onverwachts voor uw school gebeurd, zodat de examinering geen hinder ondervind. Meldingen en wijzigingen in documentatie Examinering 2023-2024


14 februari'24

Via Magister Service en de Functioneel Applicatie Specialisten ontvangen we talrijke vragen met betrekking tot het nieuwe examenprogramma voor het beroepsgericht profielvak Economie & Ondernemen (nieuwe stijl) en de bijbehorende nieuwe moduulvakken. Dit programma treedt vanaf 2024 in werking, en scholen zijn nu al bezig met de voorbereidingen om dit te integreren in Magister.


Voor het examenjaar 2024 heeft OC&W echter geen aanpassingen gemaakt in de moduulvakken voor profiel Economie & Ondernemen (nieuwe stijl).


Wij zijn voortdurend in overleg met DUO en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) over alle aanpassingen in de beroepsgerichte profielvakken die op dit moment gaande zijn.

Via deze Examennieuwspagina houden we u op de hoogte.


9 februari '24

Releasenotes 6.4.14 m.b.t. Examens en Vakkenpakket Desktop VO en BVE

Nieuwe functionaliteit:

 • Aan de hulpmiddelen bij examens en vavo-examens is het individuele hulpmiddel 'Prikkelarme ruimte' toegevoegd;
 • Het is mogelijk om bij een vrij vak van een leerling en van een vavo-student aan te geven dat dit een extra vak is binnen een bepaald profiel.
 • Bij het afdrukken van de printlijst 'BVE-Certificaat Onderdeel kwalificatie' is het mogelijk de opmaak van de woonplaats aan te geven en de ondertekeningsgegevens te selecteren en eventueel aan te passen;


Belangrijke wijzigingen:

 • De slaag-/zakberekening voor examens en voor vavo-examens wordt vanaf deze versie per profiel uitgevoerd;
 • Studenten waarvoor alleen een verschil in adresgegevens is teruggekoppeld door DUO, worden nu ook weer meegeteld bij de onverwerkte persoonsgegevens op het vandaagscherm;
 • De nieuwe BVE-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen zijn toegevoegd aan de centrale tabel;


Examens Desktop VO alle wijzigingen in release 6.4.14 m.b.t. Examens en Vakkenpakket:

Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Vakken 

 • De indicatie 'Extra vak' is hernoemd naar 'Extra vak alle profielen (telt niet mee)'.
 • Als een leerling meerdere profielen volgt, kan een vrij vak per profiel aangemerkt worden als extra vak. De slaag-/zakberekening neemt dan alleen voor dat profiel het extra vak niet mee in de berekening.
 • De vakkenpakketcontrole keurt het nu goed dat vmbo-leerlingen met het profiel 'Economie en ondernemen' het vak 'Economie en ondernemen (nieuwe stijl)' met officieel nummer 1722 volgen, in plaats van het vak 'Economie en ondernemen' met officieel nummer 1700.


Leerlingen > Leerlingen > Leerlingdetailkaart Vakken, tabblad Examen

Het individuele hulpmiddel 'Prikkelarme ruimte' is toegevoegd. Deze is bedoeld voor leerlingen met een van de volgende officieel vastgestelde LVS-kenmerken:

 • ADHD/ADD (F90.0/F90.0+/F90.0-)
 • Asperger (F84.5)
 • Autisme (F84.0)
 • PDD-NOS/ASS (F84)


Leerlingen > Examens > Vakinstellingen

 • De officiële vakcode voor 'technologie & toepassing' met officieel nummer 1126 is gewijzigd naar 't&t'.
 • De officiële vakcode voor 'praktijkgericht programma Techniek en innovatief vakmanschap' met officieel nummer 1141 is aangepast naar 'ppt'.


Leerlingen > Examens > Vakkenpakket

 • Als een leerling meerdere profielen volgt, kan een vrij vak per profiel aangemerkt worden als extra vak. De slaag-/zakberekening neemt dan alleen voor dat profiel het extra vak niet mee in de berekening.
 • De vakkenpakketcontrole keurt het nu goed dat vmbo-leerlingen met het profiel 'Economie en ondernemen' het vak 'Economie en ondernemen (nieuwe stijl)' met officieel nummer 1722 volgen, in plaats van het vak 'Economie en ondernemen' met officieel nummer 1700.


Leerlingen > Examens > Rooster

 • Het importeren van de papieren examens geeft sinds 23 januari 16:00 uur geen foutmelding meer.
 • Het is sinds 23 januari 16:00 uur mogelijk de voorbeeldexamens van Facet toe te voegen aan het rooster.
 • Sinds 30 januari 13:00 uur wordt bij het uitwisselen van de planning naar Facet eventuele koppelstreepjes (-) in de inlognaam van de leerling verwijderd, omdat deze bij Facet niet geaccepteerd worden.
 • Als het examen beeldende vakken voor vmbo GL/TL na 30 januari 13:00 uur is geïmporteerd, is deze zichtbaar op 21 mei.
 • Het filter bij het plaatsen van leerlingen voor een tentamen of examen is uitgebreid met het hulpmiddel 'Prikkelarme ruimte', zodat deze leerlingen eenvoudig in een aparte ruimte geplaatst kunnen worden.


Leerlingen > Examens > Overzicht examengegevens

Voor een leerling die het eerste deel van een gespreid examen doet, wordt in de kolom 'Uitslag' een oranje vinkje getoond in plaats van een rood uitroepteken.


Leerlingen > Examens > Slaag-/zakregeling uitvoeren

 • De slaag-/zakberekening wordt nu per profiel uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met vakken die als extra vak zijn aangemerkt voor een of meerdere profielen. Een leerling kan alleen slagen als voor alle profielen de uitslag 'Geslaagd' wordt berekend.
 • De vakkenpakketcontrole in de slaag-/zakberekening houdt rekening met extra vakken per profiel. Deze vakken worden voor dat profiel overgeslagen.
 • Volgens de kernvakkenregeling mag een leerling alleen slagen als er niet meer dan één 5 is voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Als een leerling twee wiskundevakken in het vrije deel heeft, dan telt het hoogste resultaat van die wiskundevakken mee in de slaag-/zakberekening. Als een leerling twee wiskundevakken heeft waarvan één in het profieldeel valt, telt alleen het profielvak mee.


Leerlingen > Examens > Rapportage

De printlijst 'Controlelijst ontbrekende PTA-resultaten uitgebreid' geeft de indicatie voor inhalen correct weer.


Examens Desktop BVE alle wijzigingen in release 6.4.14 m.b.t. Vakkenpakket en Examens/Diplomering:

Studenten > Studenten > Studentdetailkaart Vakken 

 • De indicatie 'Extra vak' is hernoemd naar 'Extra vak alle profielen (telt niet mee)'.
 • Als een student meerdere profielen volgt, kan een vrij vak per profiel aangemerkt worden als extra vak. De slaag-/zakberekening neemt dan alleen voor dat profiel het extra vak niet mee in de berekening.


Studenten > Studenten > Studentdetailkaart Vakken, tabblad Examen

Het individuele hulpmiddel 'Prikkelarme ruimte' is toegevoegd. Deze is bedoeld voor studenten met een van de volgende officieel vastgestelde LVS-kenmerken:

 • ADHD/ADD (F90.0/F90.0+/F90.0-)
 • Asperger (F84.5)
 • Autisme (F84.0)
 • PDD-NOS/ASS (F84)


Studenten > BVE-Diplomering > Officiële lijsten afdrukken,

Studenten > Studenten > Studentendetailkaart Diplomering

Bij het afdrukken van de printlijst 'BVE-Certificaat Onderdeel kwalificatie' is het mogelijk de opmaak van de woonplaats aan te geven en de ondertekeningsgegevens te selecteren en eventueel aan te passen.


Studenten > Examens > Vakkenpakket

Als een student meerdere profielen volgt, kan een vrij vak per profiel aangemerkt worden als extra vak. De slaag-/zakberekening neemt dan alleen voor dat profiel het extra vak niet mee in de berekening.


Studenten > Examens > Rooster

 • Het importeren van de papieren examens geeft sinds 23 januari 16:00 uur geen foutmelding meer.
 • Het is sinds 23 januari 16:00 uur mogelijk de voorbeeldexamens van Facet toe te voegen aan het rooster.
 • Sinds 30 januari 13:00 uur wordt bij het uitwisselen van de planning naar Facet eventuele koppelstreepjes (-) in de inlognaam van de student verwijderd, omdat deze bij Facet niet geaccepteerd worden.
 • Het filter bij het plaatsen van studenten voor een tentamen of examen is uitgebreid met het hulpmiddel 'Prikkelarme ruimte', zodat deze studenten eenvoudig in een aparte ruimte geplaatst kunnen worden.


Studenten > Examens > Overzicht examengegevens

Voor een student die het eerste deel van een gespreid examen doet, wordt in de kolom 'Uitslag' een oranje vinkje getoond in plaats van een rood uitroepteken.


Studenten > Examens > Slaag-/zakregeling uitvoeren

 • Bij een vavo-student in een studie zonder profielen en zonder profielwerkstuk, geeft Magister aan dat de student deelexamen doet en dat er een negatief resultaat wordt toegekend, in plaats van een foutmelding dat er geen uitslag berekend kan worden omdat het profielwerkstuk ontbreekt.
 • De slaag-/zakberekening wordt nu per profiel uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met vakken die als extra vak zijn aangemerkt voor een of meerdere profielen. Een student kan alleen slagen als voor alle profielen de uitslag 'Geslaagd' wordt berekend.
 • De vakkenpakketcontrole in de slaag-/zakberekening houdt rekening met extra vakken per profiel. Deze vakken worden voor dat profiel overgeslagen.
 • Volgens de kernvakkenregeling mag een student alleen slagen als er niet meer dan één 5 is voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Als een student twee wiskundevakken in het vrije deel heeft, dan telt het hoogste resultaat van die wiskundevakken mee in de slaag-/zakberekening. Als een student twee wiskundevakken heeft waarvan één in het profieldeel valt, telt alleen het profielvak mee.
 •  
 • Voor een vavo-student die alleen een profielwerkstuk gemaakt en behaald heeft, kan de cijferlijst met behaalde resultaten voor vavo afgedrukt worden.
 • De printlijst 'Controlelijst ontbrekende PTA-resultaten uitgebreid' geeft de indicatie voor inhalen correct weer.De volledige releasenotes vindt u op deze pagina  op de Kennisbank van Magister Service (geen inlog). 


5 februari '24

Het schema van de Vakkenpakketten is alweer gereed. U vindt het onderstaand (pdf download). 


29 januari '24:

Deze pdf omvat alle FAQ Examens 2023 in één document: FAQ Examens 2023 versie 3 (pdf download). Er wordt gewerkt aan de nieuwe versie van 2024. Hier in de Kennisbank kunt u ook gewoon binnen het hoofdonderwerp digitaal zoeken. Aan updates wordt nu gewerkt.pdf