1. Magister Service
  2. Startpagina oplossing
  3. Leerlingen en ouders
  4. Vandaag

Vandaagscherm


Vandaagscherm

Het vandaagscherm toont verschillende widgets met informatie. De indeling van het vandaagscherm kan aangepast worden via de knop Pas schermindeling aan. De widgets kunnen gesleept worden naar een andere kolom en per widget kan gekozen worden om deze groot of klein te tonen. De indeling wordt voor de gebruiker opgeslagen.


Widgets

Hieronder per widget een korte uitleg:

  • Vandaag: In Vandaag staat het rooster van vandaag. Bij de lessen is gelijk te zien of de docent huiswerk of een toets heeft opgegeven. Lessen met wijzigingen (blauw) of uitval (rood) zullen hier met kleur weergegeven worden.
  • Mededelingen: De mededelingen van school worden getoond. Door op een mededeling te klikken kan het volledige bericht gelezen worden.
  • Laatste cijfers: Het laatst behaalde cijfer wordt getoond en rechts kan bekeken worden of er meer cijfers vandaag en/of deze week zijn ingevoerd.
  • Notificaties: In de widget ‘Notificaties’ staan belangrijke notificaties die betrekking hebben op ELO opdrachten, activiteiten en logboeken.


Klik op het ‘Magisterlogo’ of op de menuoptie ‘Vandaag’ om vanuit ieder scherm in Magister terug te keren naar het Vandaagscherm. Met de pijltjes onderin het menu kan het menu worden in- en uitgeklapt.  


Het vandaagscherm van Magister van een leerling/ouder.


Let op! Indien er meerdere kinderen gekoppeld zijn aan de ouder, dan kan er links onderin gewisseld worden tussen kind door op de pasfoto te klikken.